Praksis
Nordre Strandvej 53B, 3000 Helsingør.
Telefon 20 46 44 41

BEMÆRK Der er lukket for tilgang af nye klienter resten af 2015 og 2016

BEMÆRK Vilkår og betingelser. Se her

BEMÆRK Etiske principper for nordiske psykologer
Læs: Etiske principper

NYHED, 2016 Familieorienteret Alkoholbehandling. Et årigt kursusforløb i Sundhedssstyrelsens regi og med COK som samarbejdspartner

Med udgangspunkt i
• KL’s anbefalinger i ”En styrket misbrugsbehandling”, 2012
• KL’s debatoplæg ”Investér før det er for sent – sådan sætter vi handling bag ordene”, 2013
• Regeringens sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient. Et stærkt fælles sundhedsvæsen”, 2013, hvor formålet er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling med særligt fokus på den familieorienterede behandling
• De kliniske nationale retningslinjer

Der starter fire nye kursusforløb op i 2016 henholdsvis den 29.3 - 1.4 samt 2 - 3.3 på Sjælland (Glostrup) samt den 14. - 15.3 og den 16. - 17.3. i Jylland (Grenå)
Kurserne er en del af et to årigt projekt, som har til formål at kvalificere medarbejdere fra den kommunale alkoholbehandling til at arbejde familieorienteret. Birgit Trembacz er kursusleder samt gennemgående underviser. Andre undervisere er psykolog Helle Lindgaard, psykolog Christian Ferrer, psykolog Marianne Molbech Jensen, alkoholbehandler og familieterapeut Lisbeth Kimer, alkoholbehandler og familieterapeut Inge Kviesgaard og Ann Sofie Christiansen. Kurserne består af 10 to-dages moduler. I alt 20 kursusdage. Det oprindelige kursus tilføjes et modul om vold i familier. Der skal opfyldes visse kriterier for at kunne deltage på kurset. Deltagerne skal primært være alkoholbehandlere og komme fra projektkommunerne.
Detaljerede oplysninger følger senere både her på siden og på COKs hjemmeside.

Se eks. på kursusprogram
Se eks. på kursusbeskrivelse


Oplysninger om kursusforløbet. Se COKs hjemmeside her

NB. Da jeg har fået en del henvendelser fra interesserede medarbejdere og kommuner, der ikke deltager i ovennævnte projekt, men som ønsker et kursusforløb, kan jeg oplyse, at jeg planlægger et kursus i Familieorienteret Alkoholbehandling i 2017. Interesserede kan komme på en mail/venteliste ved at skrive til trembacz@tdcadsl.dk

NYHED, 2015-2016 Diopollonkursus , Blå Kors, Humlebæk
I februar 2015 startede et 16 dages kursusforløb op for alle medarbejdere ved Blå Kors, Humlebæk. Kursets basis er ”Integreret systemisk teori og metode” og er bygget op omkring ”Fem faser/processer i et behandlingsforløb”:
- Forandring og motivation
- Rusmidlets indflydelse på person og relationer
- Eksternalisering af problem og internalisering af ansvar”
- Tilbagefaldsforebyggelse/ - mestring
- Fremtidsvisioner som motivator

Undervisningen er oplevelsesorienteret og har, ift den tværfaglige behandlergruppe, dels til formål at udvikle fælles forståelse og sprog ift mennesker med alkohol/rusproblemer og dels til formål at få et fælles fagligt kompetenceløft.

NYHED, 2017 Et dags opfølgningskursus ”Forandringsprocesser og relevante samtalemetoder”
På kurset skal deltagerne bidrage med forskellige historier, som præsenterer personer/klienter/beboere i forskellige faser af en forandringsproces. Med udgangspunkt i disse praksisnære historier vil der være repetition af forandringsteorier samt øvelser i ”Motivationssamtalen.” (MI)
Kurset henvender sig til professionelle, der som minimum har deltaget på et to-dages kursus i ”Forandringsprocesser og motivationssamtaler.”
Interesserede bedes kontakte Birgit Trembacz
.

ORIENTERING
Animationsfilm
Terapiforløbet er filmet, og et pilotprojekt blev udviklet og anvendt mhp at søge midler til at lave en animationsfilm om børns vilkår i familier med alkoholproblemer. Bevilling til at producere en animationsfilm blev opnået. Ut skal tilknyttes som faglig konsulent. Instruktør Sami Saif vil tage udgangspunkt i eget materiale til den endelige film.

ORIENTERING
To årigt overbygningsmodul i ”Integreret systemisk familieterapi”
Den to-årige uddannelse udskydes indtil videre.

ORIENTERING
Gruppesupervisionsforløb for sagsbehandlere, pædagoger mm. fra socialforvaltninger
Supervision af familieteam, ungeteam, akutteam, voksenteam, familieplejekonsulenter etc.

ORIENTERING
Diopollonmateriale kan downloades
Fordi mange har efterspurgt materiale vedrørende Diopollonbehandlingen, kan nedenstående frit downloades.
B. Trembacz: Beskrive
lse af Diopollon, 1991 download (pdf)
O.Rasmussen: Evaluering af Diopollon, 1993 download (pdf)
B. Trembacz: Børnediopollon, Rapport, 1996
download (pdf)

ORIENTERING
Tilsluttet Dansk Krisekorps
Er tilsluttet Dansk Krisekorps som er et landsdækkende firma, der blandt andet løser akutte krisepsykologiske opgaver. Klienter henvises typisk gennem et firmas sundhedsforsikring. For yderligere information se: www.danskkrisekorps.dk
Målgruppe: Mennesker i krise, med stress, angst, depressive- og/eller tvangsprægede tilstande. Parforholds- og familieproblemer samt børn, unge og voksne børn fra familier med alkoholproblemer samt partnere, pårørende og kollegaer til mennesker med alkoholproblemer


ORIENTERING
Tilsluttet Psykologisk Rådgivnings Center under SOS International
For yderligere information se: her
Målgruppe: Mennesker i krise, med stress, angst, depressive- og/eller tvangsprægede tilstande. Parforholds- og familieproblemer samt børn, unge og voksne børn fra familier med alkoholproblemer samt partnere, pårørende og kollegaer til mennesker med alkoholproblemer


ORIENTERING
Tre-årig videreuddannelse i Integreret systemisk teori og metode
Hold 8 er udsat indtil videre. Uddannelsen henvender sig til tværfaglige behandlere, som arbejder på et terapeutisk niveau. Systemisk tænkning er basis. Med dette udgangspunkt introduceres strukturelle, strategiske, løsningsfokuserede, konstruktivistiske og socialkonstruktionistiske vinkler og metoder. Der vil være teorigennemgang, øvelser, rollespil, videoanalyse og sagssupervision. Den enkelte deltagers personlige erfaringer og terapeutstil vil blive inddraget i en fortløbende proces.
NB.Eventuelle interesserede bedes kontakte Birgit Trembacz.
For flere oplysninger: Uddannelsen (pdf) og Ansøgningsskema (pdf)

ORIENTERING Videreuddannelse - Diopollonmodellen: Hvordan hjælpe børn og unge fra familier med alkoholproblemer
Aktuelt er der ikke planlagt nyt forløb. Interesserede bedes kontakte Birgit Trembacz.
Eksempel på uddannelsens indhold og struktur.
Læs: Beskrivelse
ARTIKEL
Medafhængighed og alkoholmonstre.
Udsat nr. 14, 5. årgang, 2008
Læs: Artikel (pdf)


ARTIKEL ”Når det er problemet og ikke personen, der er problemet.”
I DCAA-Nyt. Årgang 26, nr. 1 maj 2009 download (pdf)

BØGER I 2009 udkom bogen om voksne børn fra familier med alkoholproblemer:
”Vokset op med alkoholproblemer. Barndom-voksenliv; konsekvenser, modstandskraft og frigørelse”.
Se: Bøger om det svære liv med alkohol (pdf)
Læs anmeldelse i Misbrugspolitisk Magasin 02/2009 af Marianne Kargård.
Citat: ”Birgit Trembacz har en suveræn evne til at fremstille kompliceret teoretisk stof på en måde, så enhver kan være med. Hun gør ikke tingene sværere end de behøver at være for læseren”  


BØGER I 2002 udkom tre bøger om familier, børn og alkohol på Psykologisk Forlag. Anmelderne skrev bl.a:

"Birgit Trembacz øser af sine erfaringer som alkoholbehandler og familieterapeut i bogen "Familier med alkoholmonstre.(...) Gennem omfattende terapihistorier udfoldes samtalemetoder og teoretiske ståsteder og refleksioner." - cand. psych. Morten Hovmand.

"Birgit Trembacz giver to vigtige bud på, hvordan børn kan hjælpes. Børnebogen "Det grønne alkoholmonster" er et af de bedste bud, jeg længe har læst. Det er en næsten poetisk bog…" - mag. art. i psykologi Else Christensen

Se nærmere omtale under
Bøger.
VELKOMMEN På dette websted informerer jeg om min psykologiske virksomhed. Her finder du oversigter over de forskellige ydelser jeg tilbyder: supervision, terapi, terapeutiske videreuddannelsesforløb samt foredrags- og kursusvirksomhed.
Du kan også se
eksempler på nuværende og tidligere undervisnings- og kursusprogrammer. Endvidere kan du finde artikler samt omtale og anmeldelser af udgivne bøger.

Med venlig hilsen
Birgit Trembacz

 
                                 
   
   
Sidst opdateret: December 2015 En del af materialet på disse sider præsenteres i pdf-format, som kræver Adobe Acrobat Reader. Programmet kan frit downloades:
Bemærk: Siden er optimeret til 1024x768 - Afprøvet i IE8.0 og Firefox 3.6